Team Aramis – +47 971 16 653

B I N D E N D E  A V T A L E  OM  B R U K  A V  L E T E H U N D

 

10384744_690948954318938_6007676709174815832_n

 

 

 

LETEHUND er en hund, som med støtte av sin fører og gunstige forutsetninger,
er i stand til å lokalisere hunder på rømmen.
En letehund er også trent for eventuelt å fange bortkomne hunder på kommando.
1. Definisjon
Med oppdragsgiver menes den som har inngått denne avtalen – og dermed påtatt seg det økonomiske ansvaret for letinga. Avtalen er inngått mellom oppdragsgiver og Stein K. Karstensen – også kalt Team Aramis.
2. Gyldighet
Denne avtalen gjelder Stein K. Karstensen sine omkostninger og er gyldig selv om hunden blir funnet av andre.
3. Oppdragsgivers forpliktelser
a) I lete perioden forplikter oppdragsgiver seg (eller andre hunden kjenner godt) til å møte på angitt sted, dersom Team Aramis har lokalisert hunden og vurderer det som nødvendig at oppdragsgiver deltar i selve fangingen av hunden.
b) I tilfelle det er ønskelig, forplikter oppdragsgiver seg til å skaffe til veie utstyr som hunden er kjent med som bur, hundeteppe, leker mm.
c) For en god og sikker letesituasjon for Team Aramis er det viktig at oppdragsgiver uoppfordret informerer Team Aramis om kjente og spesielle forhold ved hundens fysiske og psyke tilstand før den forsvant.
4. Leteperiode
Leteperioden kan, på et hvert tidspunkt, avsluttes av én av partene.
5. Dersom hunden ikke blir funnet
Oppdragsgiver er klar over at mange hunder, av forskjellige årsaker, aldri bli funnet. Team Aramis kan på ingen måte lastes dersom hund, som omfattes av denne avtalen ikke kommer til rette.
6. Kostnader som påløper ved bruk av lete hund
Bilgodtgjørelse – kr. 3,80 pr. km
Letearbeid som utføres med hund – 280,- pr time
Vis jeg må ha Avløser så er det 170,- pr time

Oppgitte timepriser gjelder også:
– letearbeid som utføres uten hund
– klargjøring og plassering av feller med mer
– medgått tid til planlegging, møter mm knyttet til søk etter forsvunnet hund
7. Oppgjør
-OPPGJØR FOREGÅR VIA BETALINGSTERMINAL EVENTUELT KONTANT.Med kvittering.